Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
View analytic
Monday, June 15 • 15:00 - 15:30
Mister vi kontrollen ved å bruke eksterne leverandører av IKT-tjenester?

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Kjenner du på usikkerheten ved bruk av ekstern leverandør av IKT-tjenester? En sentral aktivitet for å opprettholde tilfredsstillende informasjonssikkerhet er å føre kontroll med sikkerhetsarbeidet. Når hele eller deler av IKT-tjenestene leveres av ekstern leverandør må kontrollspennet utvides til også å inkludere leverandøren. Denne utfordringen gir usikkerhet ved vurderinger om bruk av eksterne leverandører, men kan det være slik at en ekstern leverandør kan bidra til økt kontroll og dermed en styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet?

Speakers
avatar for Preben Gustavsen

Preben Gustavsen

Rådgiver innen informasjonssikkerhet, internkontroll og styring, Sopra Steria / ISACA
I am highly motivated to help others achieving their goals through adequate and efficient risk management, control and governance. By combining theory with practical experience from earlier positions and projects, I am able to assist in bringing theoretical frameworks to a usable and practical form. This will enables you and your organization to establish and maintain a comprehensive, effective and efficient management system. | | With a... Read More →


Monday June 15, 2015 15:00 - 15:30
Main Hall